Broeders & Zusters van de Goede Herder

    een monastiek leven van toewijding aan God en de mensen

Zondag 21 september 2014 - om 10u  Eucharistieviering in de Oud katholieke statie Zeeland te Middelburg - Altijd welkom!

Als monniken & monialen in de stad weten we ons geroepen,
om in deze wereld getuigen te zijn van de evangelische vrijheid,
op voeten die liefdevol dienen,
met handen die vreugdevol scheppen,
op de hartslag van een biddend leven,
op de kracht van liefdevolle aandacht.

Geroepen zijn we om door een monastieke levenswijze
een teken van hoop te zijn voor de mens
die opgejaagd en verdrukt is in de samenleving.
Geroepen zijn we om zo telkens weer opnieuw het beste
in mensen aan te spreken en te bevestigen.

Geroepen zijn we om in de stad van de mens
en in de Kerk van alle tijden,
een gemeenschap van het hart te zijn,
een warm hart te hebben
voor de mensen en de wereld
en de vreugde van het evangelie uit te stralen.

Geroepen zijn we om op de Adem van de Geest
een spiritualiteit te beleven waarvan de kernen zijn:

verwondering over het bestaan, mededogen met al wat leeft,
vertrouwen dat het leven zin heeft,
gekenmerkt door een houding van vrijheid,
verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.

Stilte
, soberheid en samenhorigheid
zijn daarbij
de belangrijkste waarden die wij nastreven.

 

 


Gemeenschap van de Goede Herder vzw
Jozef Van Bogaertstraat 8
B - 9200 Dendermonde

info@goedeherder.be

052/ 20 20 89  - monasterium

0475/ 46 84 74 - secretariaat - broeder Johan

U kan ons telefonisch bereiken tijdens volgende uren:

van 8u30 tot 11u30
van 14u tot 17u30
van 19u tot 20u

dank je wel om onze stille tijden & gebedstijden te respecteren

 


Welkom in de lichtkapel van de Broeders en Zusters van de Goede Herder.
Heb je een levensmoment waar je stil bij wil staan?
Wil je iemand gedenken? Wil je iets vieren?
Hier kan je een kaars aansteken.
In gebed en verbonden met jou zullen wij voor je intentie bidden.

klik hier en steek gratis een kaarsje aan