Broeders & Zusters van de Goede Herder

    een monastiek leven van toewijding aan God en de mensen

Zaterdag 19 april 2014 - om20u30 PAASWAKE in de Oud Katholieke Statie Zeeland te Middelburg - Altijd welkom!

Als monniken & monialen weten we ons geroepen,
om in deze wereld getuigen te zijn van de evangelische vrijheid,
op voeten die liefdevol dienen,
met handen die vreugdevol scheppen,
op de hartslag van een biddend leven,
op de kracht van liefdevolle aandacht.

Geroepen zijn we om door een monastieke levenswijze
een teken van hoop te zijn voor de mens
die opgejaagd en verdrukt is in de samenleving.
Geroepen zijn we om zo telkens weer opnieuw het beste
in mensen aan te spreken en te bevestigen.

Geroepen zijn we om in de stad van de mens
en in de Kerk van alle tijden,
een gemeenschap van het hart te zijn,
een warm hart te hebben
voor de mensen en de wereld
en de vreugde van het evangelie uit te stralen.

Geroepen zijn we om op de Adem van de Geest
een spiritualiteit te beleven waarvan de kernen zijn:

verwondering over het bestaan, mededogen met al wat leeft,
vertrouwen dat het leven zin heeft,
gekenmerkt door een houding van vrijheid,
verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.

Stilte
, soberheid en samenhorigheid
zijn daarbij
de belangrijkste waarden die wij nastreven.

 

 


Gemeenschap van de Goede Herder vzw
Jozef Van Bogaertstraat 8
B - 9200 Dendermonde

info@goedeherder.be


052/ 20 20 89  
&  0479/ 51 60 53   &  0475/ 46 84 74

aanvraagformulier

U kan ons telefonisch bereiken tijdens volgende uren:

van 8u30 tot 11u30
van 14u tot 17u30
van 19u tot 20u

dank je wel om onze stille tijden & gebedstijden te respecteren

 


Welkom in de lichtkapel van de Broeders en Zusters van de Goede Herder.
Heb je een levensmoment waar je stil bij wil staan?
Wil je iemand gedenken? Wil je iets vieren?
Hier kan je een kaars aansteken.
In gebed en verbonden met jou zullen wij voor je intentie bidden.

klik hier en steek gratis een kaarsje aan

 

"De Broeders en Zusters hebben een aanvraag gedaan
bij de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
om er als religieuze gemeenschap in opgenomen te worden.
Deze aanvraag is positief beoordeeld.
De broeders en zusters zijn per 1 januari 2013
aan een ‘introductieperiode’ begonnen
die tot doel heeft dat zowel de Gemeenschap van de Goede Herder
als de Oud-Katholieke Kerk elkaar beter kunnen leren kennen.
In dit kader krijgen zowel de theologische reflectie
als het concrete kerkelijke leven de nodige aandacht.
Uiteindelijk zal de Aartsbisschop van Utrecht
in samenspraak met het Collegiaal Bestuur van de kerk
eind 2014 beslissen over een definitieve opname
van de Gemeenschap in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland."

Indien je iets meer wenst te weten over
de Oud katholieke Kerk van Nederland
- klik dan hier -
 
 
 

 

 

 

 
 
een duo-legaat, sponsoring of giften
voor ons pastoraal en diaconaal werk altijd welkom op
IBAN-code:   BE 81751200633224
BIC-code:  AXA BBE22
 
 voor elke gift... dank je wel !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 72
OVER DE GOEDE IJVER DIE DE MONNIKEN MOET BEZIELEN

Zoals er een slechte ijver is  - vrucht van verbittering -,
die van God verwijdert en naar de hel voert,
zo is er ook een goede ijver,
die van de ondeugd verwijdert en naar God voert en naar het eeuwig leven.
Op deze ijver nu moeten de monniken
zich met de vurigste liefde toeleggen;
dat wil zeggen:

zij moeten wedijveren in respect voor elkaar"
 zij moeten elkanders zwakheden,
lichamelijke zowel als morele, met het grootste geduld verdragen;
om strijd moeten zij elkaar gehoorzaamheid betonen;
niemand zoeke wat hij voor zichzelf voordelig acht,
maar veeleer wat goed is voor de ander.

Op onbaatzuchtige wijze leggen zij zich toe op de broederliefde.
In liefde vrezen zij God.
Hun abt beminnen zij met een oprechte en nederige genegenheid.
Volstrekt niets stellen zij boven Christus,
die ons allen tezamen tot het eeuwig leven moge geleiden.