spreekkamer


De 'spreekkamer' heeft een oude traditie.
Van oudsher zijn kloosters altijd plaatsen geweest
waar mensen hun verhaal konden vertellen

en om gebed en zegen kwamen vragen.


Vanuit onze monastieke kloostertraditie willen wij,
broeders & zusters die wonen, bidden en werken in de steden,
ruimte bieden aan mensen om in een stille en rustige omgeving 
hun zorgen en vreugden te vertellen en gebed en zegen te ontvangen.


"Er kunnen momenten zijn in het leven,
dat een mens behoefte heeft aan een gesprek.
Niet zomaar wat oppervlakkig gepraat,
maar een eerlijk, open en vertrouwelijk gesprek
met een biddend mens, met een luisterend oor en een open hart.
Zo'n gesprek kan steun, troost of verlichting betekenen.
In zo'n gesprekken kunnen mensen weer een weg vinden
uit het donker naar het licht."