ons leven

logogh10
Religieus Leven – een weg van Godgewijd zijn

Onze gemeenschap leeft geïnspireerd door het monastieke ideaal zoals dat beschreven wordt in de Regel van Benedictus en de eigen spirituele leefregel van de gemeenschap.
Het is een levensregel die de diverse aspecten van ons leven tot eenheid brengt: het gebed, het werk, de gastvrijheid, de stilte, de samenhorigheid, de soberheid, enz …

De levensgeloften die de broeder/zuster aflegt bij de professie zijn de monastieke waarden van:
MONASTIEKE LEVENSWIJZE - GEHOORZAAMHEID - STABILITEIT
In ons leven maken wij gebruik van beproefde instrumenten uit het monastieke atelier van alle tijden: lectio divina, getijdengebed, meditatie, werken en leven met liefdevolle aandacht, het vieren van de sacramenten, studie en lectuur, het Jezusgebed, broederschap, geestelijke begeleiding, gastvrijheid, enz…

Iedere broeder/zuster voorziet ook in eigen levensonderhoud en heeft naast zijn/haar monastiek leven een eigen ambacht, werk of apostolaat. Als uiterlijk teken van ons Godgewijd leven dragen we een blauw habijt en tijdens het gebed een witte kovel.
image-376437-kruisje_HVDL_-_2-c20ad.png