vespers

Vanouds zijn religies gedragen op de gang van de tijd; op uren,
dagen, weken, seizoenen en jaren.
De traditie van het kloosterleven is de traditie van het beschouwend gebed
​en het vieren van de getijden en de sacramenten.

Monniken leven op het ritme van inzet en inkeer,

​op het ritme van zon en maan, van zaaien en oogsten.

Kloosterlingen zingen of reciteren de Psalmen dagelijks.
Zij zijn voedsel voor hun ziel want – zoals Dietrich Bonhoeffer ooit opmerkte –
​je zingt van de oude Adam naar de nieuwe Adam.