ons bidden

huiskapel

Vanouds zijn religies gedragen op de gang van de tijd; op uren, dagen, weken, seizoenen en jaren.
De traditie van het kloosterleven is de traditie van het beschouwend gebed en het vieren van de getijden en de sacramenten.
Monniken leven op het ritme van inzet en inkeer,
op het ritme van zon en maan, van zaaien en oogsten.
Kloosterlingen zingen of reciteren de Psalmen dagelijks.
Zij zijn voedsel voor hun ziel want – zoals Dietrich Bonhoeffer ooit opmerkte –
​je zingt van de oude Adam naar de nieuwe Adam.