Aanvraag Uitvaartdiensten

voor meer informatie en secretariaat:    info@goedeherder.be 

Als een religie, een godsdienst of levensovertuiging een rol speelt in het leven, komt dat vrijwel zeker tot uitdrukking bij een overlijden en een uitvaart. Je geloofs- of levensovertuiging kan juist dan houvast geven en een belangrijke rol spelen bij de rouwverwerking.          

Daarmee is niet gezegd dat religieuze plechtigheden werken als een soort `medicijn` tegen de pijn van het sterven en rouwen. Je geloof of je levensovertuiging kan bij een overlijden ook op de proef worden gesteld. Je eigen geloofsbeleving en levensovertuiging, die van je directe omgeving en die van de voorganger die erbij betrokken is, zullen mede bepalen hoeveel je aan de afscheidsviering hebt.

Waardig en zinvol afscheid nemen van een dierbare overledene is buitengewoon belangrijk.
Een persoonlijke en passende afscheidsceremonie kan nabestaanden helpen het verlies te verwerken en uiteindelijk de draad weer op te pakken. Onze gemeenschap beschikt over voorgangers en pastores die de nabestaanden op respectvolle wijze zullen begeleiden in het zoeken naar een passend ritueel en een eigentijdse en zinvolle verwoording van hun verdriet.


Je kan bij ons terecht voor een christelijke, persoonlijke en zinvolle uitvaartdienst,
avondwake of afscheidsplechtigheid op de locatie die jezelf verkiest.

Dit kan zijn: in de aula van de uitvaartverzorger, in het crematorium of op de locatie van je persoonlijke keuze.
Voor ons is het belangrijk dat de mensen zich herkennen in de plechtigheid
en vooral dat ze zich er thuis voelen en aangesproken weten.

Wij proberen dan ook samen met de nabestaanden zinvolle en persoonlijke plechtigheden te maken met symbolen en handelingen die spreken tot het hart en de meerwaarde van het leven oproepen en bevestigen.
 

voor een christelijke uitvaartplechtigheid
 

Aanvraag Uitvaartdiensten

voor informatie en secretariaat:    info@goedeherder.be 
 

M O N A S T E R I U M
Cauwerburg 129
9140 Temse
Monasterium 03 / 711 19 06
info@goedeherder.be