Benedictijnse spiritualiteit
   
          - Monastiek Leerhuis voor levensverdieping & levenskwaliteit -


 


 

 

 

 

Als mensen het woord Kerk horen haken ze vaak af. Institutie zegt hen heel weinig.
Als je met mensen dan spreekt over spiritualiteit  en iets vertelt over Benedictijnse spiritualiteit gaat hun hart open.

Dan merk je weer dat het vlammetje, hun verlangen naar spiritualiteit, nog niet gedoofd is.
Wat dan opvalt is dat ook mensen buiten de kloostermuren aangesproken worden door dit ideaal.
Toch wel hoopvol en bemoedigend!

Benedictijnse spiritualiteit is weer in. Heel wat boeken en conferenties gaan erover.
Hopelijk blijft het niet alleen bij weten. Hopelijk wordt deze spiritualiteit iets meer concreter,
komen mensen tot het integreren in hun dagelijks leven.
Dat is het toch wat Benedictus op het oog had: een spiritualiteit die geleefd wordt in de dagdagelijkse dingen.

Daarvoor heeft Benedictus een oefenschool opgericht:
'We willen daarom een oefenschool oprichten om de Heer te leren dienen.
We hopen het leerplan zo samen te stellen, dat het niet te moeilijk of te zwaar zal zijn.' 
uit de proloog van de Regel

Vanuit de benedictijnse traditie en spiritualiteit worden we opgeroepen
ons leven op te bouwen rond drie belangrijke pijlers die we een hedendaagse invulling geven:
     1.
STABILITAS blijf bij de ervaring van dit moment
     2.
OBEDIENTIA luister met liefdevolle aandacht naar deze ervaring
     3.
CONVERTIO MORUM wat leert deze ervaring jou voor je verdere leven
 

Wij organiseren workshops en cursussen voor groepen en personen
die belangstelling hebben voor de benedictijner spiritualiteit.
De volgende themata kunnen behandeld en besproken worden:
- verlangen naar goede dagen
- rust en regelmaat
- ons levensritme
- innerlijke en uiterlijke orde
- dagelijkse rituelen
- luisteren met liefdevolle aandacht
- het juiste spreken en zwijgen
- verbittering
- samen leven
- grenzen stellen en bewaken
- lichaam in balans
- zorg voor lichaam & ziel
- bidden en mediteren
- afspraken maken met jezelf
- werktuigen voor het geestelijk ambacht

Op vraag en op vastgestelde dagen kunnen er cursussen en workshops gegeven worden.
Daarvoor beschikt onze gemeenschap over een aangepaste meditatieruimte/kapel te Dendermonde.

Cursussen en workshops kunnen ook op een door U gekozen locatie gegeven worden.
Voor meer informatie : 052/ 20 20 89  of 
info@goedeherder.be

voor meer informatie

M O N A S T E R I U M
Cauwerburg 129
9140 Temse

info@goedeherder.be

Monasterium   03 / 711 19 06

HOME